Lån og stipend

Du kan først søke om lån og stipend når du får tilbud om plass og har takket ja.

Du søker her: www.lanekassen.no og du logger inn med MinId.

Dersom du er under 24 år og har fått plass på påbygg til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring, må du benytte samme nettsøknad som elever med ungdomsrett til videregående opplæring

VIKTIG: Dersom du har tatt fellesfagene tidligere, kan disse ikke tas på nytt ved skolen. Du må da merke av søknaden: Deltidselev.

Eleven/studenten må signere avtalen og returnere den før hun/han kan få utbetalt støtten. Det gjelder også selv om eleven/studenten bare har søkt om stipend. Dette omfatter alle elever, studenter og lærlinger.

Lånekassen kan kontaktes på tlf.nr. 21 49 60 00 kl 09 00 – 15 00

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Stipendiet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det.

NB! Endringer i din studiebelastning, blir meldt til Lånekassen og kan medføre reduksjon i utbetalingen din. Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du slutter, tar pause i utdanningen, bytter skole eller utdanningsprogram eller flytter hjem til dine foreldre.

Søknadsfrister:

15. november

15. mars

Søknaden må være  fremme innen fristen.