Lån og stipend

Dersom du er fra Sør-Trøndelag fylke og har søkt skoleplass til  oss på www.vigo.no , kan du først søke om lån og stipend når du får tilbud om plass og har takket ja. Dersom du har fått tilbud om skoleplass direkte fra skolen, kan du søke i Lånekassen fra ca. medio juni.  Alle søknader legges inn på:  www.lanekassen.no og du logger inn med MinId.

Dersom du er under 24 år og har fått plass på påbygg til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring, må du benytte samme nettsøknad som elever med ungdomsrett til videregående opplæring

Eleven/studenten må signere avtalen og returnere den før hun kan få utbetalt støtten. Det gjelder også selv om eleven/studenten bare har søkt om stipend. Dette omfatter alle elever, studenter og lærlinger.

Hvis eleven/studenten er over 18 år, kan hun signere avtalen om støtte elektronisk. Hun vil få spørsmål om dette i nettsøknaden når hun søker, og må der velge elektronisk signering. Eleven/studenten kan bruke BankID eller Buypass til å signere avtalen elektronisk på Dine sider.

Du kan se hva du får i støtte på Dine Sider, og når du får pengene utbetalt. For å få pengene inn på din konto, må du skrive under på brevet (stipendmeldingen) og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en av foreldrene dine skrive under.

Lånekassen kan kontaktes på tlf.nr. 21 49 60 kl 09 00 – 15 00

Utstyrsstipend

Du kan søke om utstyrstipend. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Stipendiet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det.

NB! Endringer i timetall pga fritak i enkeltfag, fordi du har sluttet i fag eller høyt fravær, blir meldt til Lånekassen og kan medføre reduksjon i utbetalingen din. Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du slutter, tar pause i utdanningen, bytter skole eller utdanningsprogram eller flytter hjem til dine foreldre.

Søknadsfrister

15. november for høsten 2015

15. mars for våren 2016

Søknaden må være  fremme innen fristen.