Skolepenger

Satser for høst-/vårsemester 2017/2018

 

Vg1 Helse – og oppvekstfag per termin Kr 6.500
Vg2 Barn – og ungdomsarbeiderfag per termin Kr 6.500
Vg2 Helsearbeiderfag per termin Kr 6.500
Vg2 Ambulansefag per termin Kr 8.000
Vg3 Påbygg 30t kurs per termin Kr 6.000

 

Skolebøker lånes ut på skolen. Elever som slutter i løpet av skoleåret må fylle ut sluttmelding. Skolepenger betales da for påbegynt måned. Det gjøres oppmerksom på at elever som får fritak eller slutter i enkeltfag ikke lenger regnes som fulltidselever og må regne med reduksjon i stønad fra Statens Lånekasse.