Skoleskyss

Du kan ha rett til fri skoleskyss dersom du er bosatt (iflg. Folkeregisteret) i Sør-Trøndelag og bor mer enn 6 km fra skolen. Du kan søke elektronisk når du har takket ja til skoleplass på http://www.atb.no/skoleskyss Dersom du under 18 år, må dine foreldre søke for deg.

Dersom du har T-kort fra tidligere skoleår, vil dette bli oppdatert etter ny søknad skoleåret 2016/2017. Tapte kort erstattes etter innbetaling av kr 150,-. Elever utenfor Sør – Trøndelag må søke sitte hjemfylke.

Dersom du har krav på drosjeskyss i følge legeattest, må dette søkes om snarest og vi informeres slik at denne kan være på plass til skolestart.