Ordinær søknadsfrist er 1.mars.

Du søker om skoleplass hos oss via www.vigo.no slik som til andre vgs.

Her finner du også mer detaljert informasjon om søkeprosessen og hvordan opptaket skjer. Siden Lukas vgs er en privatskole, minner vi om at du betaler skolepenger hos oss. Beløp per termin er oppgitt under de ulike utdanningstilbudene.

Søk skoleplass på vigo.no

Søknad etter ordinært opptak

Etter 1. mars kan du søke direkte til skolen ved å benytte skolens eget søknadsskjema. Send det direkte til oss sammen med de nødvendige vedlegg. Ta kontakt med oss om du lurer på noe.

Last ned søknadsskjema