Vg2 Ambulansefag

Vi tilbyr Vg2 Ambulansefag som et heltids utdanningsløp over ett år. Det forutsettes at du har bestått Vg1 Helse- og sosialfag/helse-og oppvekstfag.

Ambulansefaget stiller store krav til faglig kunnskap, modenhet og selvstendighet. Sentralt for utviklingen og faget er evne til tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling. Yrket forutsetter god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati. Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesielisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisisn utenfor sykehus.

Praktisk info:

Begynner  du hos oss, du ta med sovepose og uteklær da det blir en både øvelser ute og overnattingstur i løpet av skoleåret.

FAGOVERSIKT

  • Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving
  • Felles programfag: Grunnleggende helsefag, ambulansemedisin, ambulanseoperative emner
  • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Vil du vite mer om utdanning innen ambulansefag? Les her

LÆRELØP

VG3 AMBULANSEFAG

Dette er læretid i bedrift. Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrevet som ambulansearbeider. Du må selv søke om lærlingeplass.

VG3 PORTØRFAGET

Dette er læretid i bedrift. Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrevet som portør. Les mer

Vg3 HELSEARBEIDERFAG

Dette er et kryssløp fra ambulansefag og over til helsearbeiderfag. Les mer

Vg3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Les mer

INNTAKSKRITERIER TIL LÆREPLASS FOR AMBULANSEFAGET

Til deg som har søkt ambulansefag så er det viktig at du er klar over at de ulike fortakene har forskjellige inntakskrav til lærlinger

Førerkort

Eksempler på dette er at blant annet at helseforetakene Midt-Norge, Oslo og Akershus  stiller krav om at lærlingen har varig førerkort klasse B ved tiltredelse. Det betyr at eleven må fylle 20 år innen oppstart av læretiden. De yngste elevene må derfor ”vente” ett eller to år for å kunne søke lærlingeplass i disse foretakene. Det forventes at flere foretak vil innføre krav om varig førerkort på grunn av ny akuttforskrift..

Uttrykningskjøretøy

For å kunne kjøre uttrykningskjøretøy er det i førerkortforskriften tilleggskrav i forhold til helse. Foretakene krever derfor at de som søker læreplass har med helseattest som viser at de tilfredsstiller helsekrav for kompetansebevis 160 (uttrykningskjøring). Disse helsekravene er de samme for klasse D (buss) og utelukker for eksempel søkere med diabetes type 1, epilepsi, krampeanfall etter fylte 18 år, noen typer ADHD og ADD og ukorrigerbar syns- eller hørselshemming med mer.

Fysiske tester

Ambulanseyrket er fysisk krevende. De aller fleste foretakene krever at de som søker læreplass består fysisk test. Disse er forskjellige fra foretak til foretak. Som eksempel kravene for de søker læreplass i Midt-Norge 3000 m løping på mindre enn 19 minutter, 15 sit-ups, 15 armhevinger, 45 sekunder i planke, parvis løft og holde 90 kg båre i 2 minutter og parvis bære 80 kg i bærestol opp og ned 2 etasjer.

 

Skolepenger:  kr 8000,- per semester (evnt. prisjustering hver vår)

 

Fordi det er et begrenset antall læreplasser er det flere som velger å ta påbygg etter endt vg2 løp.

Søk skoleplass Mer om Lukas VGS