Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vi tilbyr barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 som et heltids utdanningsløp over ett skoleår.

Det forutsettes at du har bestått Vg1 helse-og oppvekstfag. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagosiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst. NYHET: Kommende skoleår arbeider vi for å gjøre utdanningen mer praktisk med utplassering i barnehage eller skole 1-2 dager i uken gjennom hele året og med fokus på teori som skal knyttes mot erfaringer.

FAGOVERSIKT  

  • Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving
  • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

 

Skolepenger:  kr 6500,- per semester (evt. prisjustering hver vår)

 

Vil du vite mer om utdanningen innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag? Les her

VG3 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

Dette er læretid i bedrift. Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider. Du må selv søke om læreplass.

VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Les mer

YRKESMULIGHETER

Barnehage, fritidsklubb, skole, SFO, barne- og avlastningsbolig

 

Søk skoleplass Mer om Lukas VGS