Vg2 Helsearbeiderfag

Vi tilbyr deg Vg2 Helsefagarbeider som et utdanningsløp over ett år på heltid. Det forutsettes at du har bestått Vg1 helse-og oppvekstfag.

Selve opplæringen danner grunnlaget for hvordan du skal møte mennesker i ulike livssituasjoner. Du vil lære hvordan du skal yte helhetlig omsorg for pasienter/brukere innen helsesektoren. Dette er en utdanning som gir deg faglig kompetanse og en utvikling av dine mellommenneskelige ferdigheter.

FAGOVERSIKT 

  • Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving
  • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Vil du vite mer om utdanningen innen helsearbeiderfag? Les her

Dine muligheter etter Vg2 helsearbeiderfag?

VG3 HELSEARBEIDERFAG

Dette er læretid i bedrift. Etter 2 år som lærling kan du ta fagbrevet som helsefagarbeider. Du må selv søke om læreplass.
Les mer

VG3 PORTØRFAG

Les mer

VG3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Les mer

YRKESMULIGHETER

Etter endt utdanning som helsefagarbeider kan du få muligheter til å jobbe innenfor: sykehjem, sykehus, rehabiliteringssenter, bofellesskap/dagsenter, hjemmebaserte tjenester, rusomsorg, psykiatri med mer.

Skolepenger:  kr 6500,- per semester (evt. prisjustering hver vår)

 

Søk skoleplass Mer om Lukas VGS