Vg3 Påbygging generell studiekompetanse

Dette er et heltidstilbud lagt opp etter læreplanene i Kunnskapsløftet og fullført utdanning gir generell studiekompetanse.

Elever som har gått yrkesfaglige programområder kan søke Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse gir muligheter til høyere utdanning. Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse, har du mulighet til inntak på mange av landtes høgskole- og universitetsstudier. På Lukas varierer vi undervisningen noe fra fag til fag og vi drar på ekskursjoner i flere av fagene. Vi er opptatt av at dette skoleåret skal inneholde både faglige spennende temaer og sosiale aktiviteter. Også elever fra andre yrkesfaglige utdanningsprogram kan søke om plass ved påbygg hos oss

Gjør du det godt dette studieåret har du et gunstig utgangspunkt for videre studier!

For å finne ut mer om veien videre etter endt studie hos oss, kan du se nærmere på Samordna opptak.

FAGOVERSIKT

– Fellesfag:

Norsk           7,5 t/uke

Matematikk   3,5 t/uke

Naturfag       2,5 t/uke

Historie         2,5 t/uke

Kroppsøving  1,5 t/uke

– Valgfritt programfag:

Psykologi 3,5 t/uke eller Kultur og kommunikasjon  3,5 t/uke

Søkere med bestått fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse får «fritak» i kroppsøving og valgfritt programfag.

Skolepenger: kr 6000,- pr. semester (evt. prisjustering hver vår)

Depositum lærebøker: I tillegg kr 1 500,- som tilbakebetales ved innlevering av skolebøker

kr 4500,- pr. semester dersom har fag-/svennebrev (evt. prisjustering hver vår)

Søk skoleplass Mer om Lukas VGS