Vil bygge Norges beste helseutdanning

Nyheter


Først publisert i Malvikbladet. Foto: Richard Bakken.

Lukas videregående skole på Vikhammer har i mange drevet et utdanningstilbud innen helse- og oppvekstfag.

Nå varsler rektor Nina Holm at de har besluttet å kjøpe skolebygget for å nå det som er skolens langsiktige mål; å tilby Norges beste helseutdanning, på Vikhammer.

– Vi har hatt en intern prosess det siste året, hvor vi har diskutert ulike grep for å styrke vår nisje gjennom mange år; en spesialist på helse- og oppvekstfag, sier Holm i en pressemelding.

– Vi vet fra undersøkelser at vi scorer høyt på elevtilfredshet, men bygningsmassen har vi fått tilbakemelding på at kan forbedres. Det har vi ønsket å gjøre noe med. Derfor har skolestyret besluttet å kjøpe skolebygget.

Attraktivt plassering

Holm mener en av skolens største fortrinn er nettopp plasseringen på Vikhammer. -Vi er en praktisk rettet utdanning, og bruker omgivelsene våre aktivt i skolehverdagen. Vi har et godt samarbeid med barnehager, skoler og helseinstitusjoner i nærmiljøet

, og rikelig med fri natur og områder å øve i rundt oss. Det ser vi at elevene setter pris på, og jeg tror du skal lete godt for å finne maken i mer tettbygde strøk.

Vil trekke flere til Malvik

Mange av søknadene til Lukas videregående kommer fra unge og voksne utenfor Malvik. Det har vi kanskje ikke vært flinke nok til å utnytte og formidle, erkjenner Holm.

– Vi jobber nå med flere tiltak for å nå ut til potensielle elever, både i og utenfor regionen. Vi jobber aktivt i sosiale medier og forsøker å nå ut med budskap som blir lagt merke til. I fjor trakk vi blant annet frem Rickhard Skog i markedsføringen. Norges sterkeste mann og tidligere elev på helsefag ved Lukas Vgs. Et morsomt stunt, som fikk gode tilbakemeldinger, fortsetter Holm.

Åpent for alle

Hvert år inviterer Lukas videregående både elever og foreldre som står foran utdanningsvalg inn til skolen, og gjennomfører flere skolebesøk i nærområdet.

– Vi vet at valget om utdanningsprogram kan være både stort og krevende, og vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig skal få god informasjon og mulighetene som finnes. Derfor har vi valgt en ”åpen for alle” policy, som handler om at vi på Lukas skal være tilgjengelig for alle som har spørsmål knyttet til utdanning og helsefag. Om henvendelsene er fysisk, på telefon, mail eller facebook. Det tror vi er viktig for både skolen og elevene som kanskje skal begynne her fra høsten, avslutter Holm.

 Publisert: 11. mars 2016