Lukas VGS Lukas VGS

Ny start på Rotvoll Nedre

Skolen flytter i løpet av desember til Rotvoll. I uke 51 har skolens elever organisert studiearbeid i regi av faglærerne. Fra og med 3. januar 2019 er elever og ansatte på Rotvoll.