Lukas VGS Lukas VGS

Betjent telefon i juli

Skolen vil ha betjent telefonvakt i uke 28, 29 og 30, fra kl 09-16.

Skolen kan nås i disse ukene på følgende telefonnummer:
11. – 15. juli - 98445666 – Karin Moen
18. – 22. juli – 41346122 – Nils Arne Flormælen
25. – 29. juli – 99479008 – Nina Holm


Søk skoleplass for høsten 2024

Etter 1. mars må du søke direkte til skolen, dette kan du gjøre gjennom "søk her" funksjonen øverst på nettsiden.

Åpen dag og kveld

Bli kjent med skolen, elevene og lærerne. Du får se hvordan det er å være elev på Lukas, prøve deg

Hospitering

Velkommen til hospitering Torsdag 9.november kl 10. Møt opp ved inngangen til skolen. Skoledagen avsluttes ca kl 14 00 Buss