Lukas VGS Lukas VGS

Nina Holm


ny link til foreldremøte

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUzZTNiNzctN2I4OS00NjNmLWFjYjAtMzAxOThjNWQ4Yzcz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22470fe2a5-e3fe-44dd-807f-e7fe8c1a918a%22%2C%22Oid%22%3A%22ba9b1067-28d8-4d33-a719-98ff8e2d32b3%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Kjekt å vite om skolestart

Da er elever og lærere kommet godt i gang med skolestart.Om du er interessert i å finne ut mer om

Vi ønsker alle en god sommer ☀️

Første skoledag etter sommerferien er torsdag 17. august kl 10:00