Lukas VGS Lukas VGS

Marthe Larsen Storø


Søk skoleplass for høsten 2024

Frem til 1. mars søker du på www.vigo.no på samme måte som hos andre videregående skoler. Etter 1. mars må

Åpen dag og kveld

Bli kjent med skolen, elevene og lærerne. Du får se hvordan det er å være elev på Lukas, prøve deg

Hospitering

Velkommen til hospitering Torsdag 9.november kl 10. Møt opp ved inngangen til skolen. Skoledagen avsluttes ca kl 14 00 Buss