Lukas VGS Lukas VGS

Hva er karaktersnittet for å komme inn?

Det er Trøndelag Fylkeskommune som bestemmer karaktersnittet. Vi får ikke oppgitt karaktersnittet av Trøndelag fylkeskommune. Her finner du mer informasjon om inntak til videregående opplæring og kontaktinformasjon til Fylkeskommunen.

Tilbake til alle spørsmål og svar