Lukas VGS Lukas VGS

Jeg skal bare ha programfag. Må jeg da på skolen hver dag?

Du vil få kortere skoledager. I noen tilfeller kan det bli en hel dag fri. Du vil få se dette når du får timeplanen ved skolestart.

Tilbake til alle spørsmål og svar