Lukas VGS Lukas VGS

Du søker skoleplass hos Lukas Vgs på iskole.net, slik som ved andre videregående skoler.

Fordi Lukas Vgs er en friskole betaler du skolepenger hos oss. Beløp per halvår er oppgitt under de ulike utdanningstilbudene.

Etter ordinær søknadsfrist (1 mars) kan du søke direkte til skolen på denne siden.

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Ta kontakt via vår chat, epost eller telefon.