Lukas VGS Lukas VGS

VG2: Ambulansefag

Som ambulansearbeider vil din viktigste arbeidsoppgave være å redde liv.

Ambulansefag er fysisk og psykisk krevende, men utrolig spennende!

Info

Ambulansefag på Lukas

Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Gjennom ambulansefag vil du tilegne deg praktisk og teoretisk kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å ivareta pasienters liv og sikkerhet på ulykkes- og sykdomssted og under transport. Du vil lære å sette i gang akuttmedisinske tiltak, gjøre prioriteringer mellom pasienter i situasjoner der flere er skadd, kontrollere kjøretøy og medisinsk utstyr og mye mer.

Man blir god på det man øver på! Vi trener derfor jevnlig på realistiske situasjoner og praktisk utøvelse av ambulansefaget gjennom øvelser med for eksempel Røde kors.

Ambulansefaget forutsetter god fysisk og psykisk helse, og evne til tverrfaglig samarbeid, å vise empati og medmenneskelighet.

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

 

Inntakskriterier lærlingplass

 

Viktig å lese!

Det er jevnt over stor konkurranse om lærlingplass på ambulansefag, spesielt hos de yngste elevene kan det derfor være vanskelig å få lærlingplass det første året etter Vg2 da eldre elever ofte stiller sterkere. De fysiske testene kan for mange være krevende, og det er helt nødvendig å trene mot disse gjennom hele året, også utenfor skoletid. På opptaksintervju til lærlingplass vektlegges egnethet, motivasjon og fagkunnskaper. Når man takker ja til skoleplass på ambulansefag er det derfor viktig å være klar over at man kanskje ikke får lærlingplass året etterpå, les mer om veien videre nedenfor.

Førerkort
I Midt-Norge er det ikke krav til førerkort ved oppstart av læretiden, men førerkort klasse B og C1 må tas i løpet av læretiden.

Uttrykningskjøretøy
For å kunne kjøre uttrykningskjøretøy er det i førerkortforskriften tilleggskrav i forhold til helse. Foretakene krever derfor at de som søker læreplass har med helseattest som viser at de tilfredsstiller helsekrav for kompetansebevis 160 (uttrykningskjøring). Disse helsekravene er de samme for klasse D (buss) og utelukker for eksempel søkere med diabetes type 1, epilepsi, krampeanfall etter fylte 18 år, noen typer ADHD og ADD og ukorrigerbar syns- eller hørselshemming med mer.

Fysiske tester
De aller fleste foretakene krever at de som søker læreplass består fysiske tester. Her kan du lese mer om de fysiske testene i Midt-Norge: Fysiske tester for lærlinger

Veien videre

Etter å ha fullført VG2 Ambulansefag kan du enten gå videre som lærling og ta fagbrev, eller du kan ta Påbygg til generell studiekompetanse på VG3. Du kan også ta videreutdanning på fagskole hvis du har yrkeskompetanse (med eller uten fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Som ambulansearbeider kan man jobbe i helseforetak, kommuner, private organisasjoner og bedrifter.

For mer informasjon om fag, yrker og mere, se vilbli.no

Hør fra en elev

Det beste med å gå på Lukas Vgs er at det er engasjerte lærere, en liten skole og vi får være med på mye spennende!

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen, men ikke ambulansfag pga oversøking.
 • Pris8.625,- per halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • Opptakskrav

  Man må ha fulført VG1 helse- og oppvekstfag og for å kunne søke VG2 Ambulansefag.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  For mer informasjon om videre studie- og jobbmuligheter, se vilbli.no

 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling. Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Norsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving
 • Felles programfag: Ambulansemedisin, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv i ambulansefag
 • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø med dyktige, engasjerte lærere. Veldig spennende, artig og lærer rikt.