Lukas VGS Lukas VGS

VG2: Barne- og ungdomsarbeiderfag

Jobben din blir å være en god rollemodell og veileder for barn og unge.

Det er godt miljø mellom elever og lærere. Alle kommer godt overens og jeg har veldig mange gode minner fra skoletiden

Elev 2018

Info

Barne- og ungdomsarbeider på Lukas Vgs

Som barne- og ungdomsarbeider vil du være sentral i barn og unges læring og utvikling. Du vil tilrettelegge for glede og livsutfoldelse gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter, samt valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder.

Som barne- og ungdomsarbeider må du være flink til å komme i kontakt med mennesker, vise empati, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

I løpet av året vil du gjennom teori og praksis lære hvordan den moderne barne- og ungdomsarbeider jobber gjennom tema som

 • Kommunikasjon med barn, foreldre og kollegaer
 • Helsefremmende arbeid
 • Yrkesutøvelse
 • Bruk av digitale verktøy med mer. 

På Lukas utdanner vi folk som vil jobbe med mennesker. Samtidig ser vi at at teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer – både gjennom å erstatte menneskelige oppgaver, men også ved å muliggjøre nye og bedre arbeidsmetoder. Derfor har undervisningen vår et stadig større fokus på samspillet mellom mennesket og teknologi, hvilke utfordringer og muligheter dette gir for både barn, ungdom og voksne, og hvordan man som barne- og ungdomsarbeider kan bruke moderne teknologi i samspill med de menneskelige aspektet av jobben for å gi et sterkere pedagogisk barne- og ungdomstilbud i fremtiden.

Barne- og ungdomsarbeiderfag er en praktisk rettet utdanning, og vi bruker omgivelsene våre aktivt i skolehverdagen. Vi har et godt samarbeid med barnehager, skoler og helseinstitusjoner i nærmiljøet.

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Veien videre

Etter å ha fullført VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kan du enten gå videre som lærling og ta fagbrev, eller du kan ta Påbygg til generell studiekompetanse på VG3. Du kan også ta videreutdanning på fagskole hvis du har yrkeskompetanse (med eller uten fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Som Barne- og ungdomsarbeider kan man jobbe i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeiderfag er også et veldig godt utgangspunkt for pedagogisk rettede studier som lærerutdanning.

For mer informasjon om fag, yrker og mere, se vilbli.no

Hør fra en elev

Det som gjør Lukas Vgs så bra er de snille, flinke og forståelsesfulle lærere, fellesskapet og opplegget på skolen.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8500,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • Opptakskrav

  Man må ha fulført VG1 helse- og oppvekstfag eller VG1 Design og håndverk for å kunne søke på VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  For mer informasjon om videre studie- og jobbmuligheter, se vilbli.no

 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling.Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Norsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving
 • Felles programfag: Pedagogisk arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø og er lærerikt med mange forskjellige kulturer.