Lukas VGS Lukas VGS

VG2: Helseservicefag

Et meget viktig prinsipp i helseservicefaget er brukeren/kunden i sentrum.

Det beste er all den kunnskapen de deler med oss.

Elev 2018

Info

Et viktig prinsipp i helsefaget er brukeren i sentrum. Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å yte omsorg, jobbe med forebyggende og rehabiliterende helsetiltak, håndtere medikamenter og mye mer.

På Lukas utdanner vi folk som vil jobbe med mennesker. Samtidig ser vi at at teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer – både gjennom å erstatte menneskelige oppgaver, men også ved å muliggjøre nye og bedre arbeidsmetoder. Derfor har undervisningen vår et stadig større fokus på samspillet mellom mennesket og teknologi, hvilke utfordringer og muligheter dette gir for både pasient/bruker og helsefagarbeider, og hvordan man som helsefagarbeider kan bruke moderne teknologi i samspill med det menneskelige aspektet av helsearbeid for å gi et sterkere helse- og omsorgstilbud i fremtiden.

Å bli en dyktig helefagarbeider forutsetter en genuin interesse i å vise omsorg og respekt for andre. Du må tåle å jobbe både selvstendig og i samarbeid med annet helsepersonell og pasienter/brukere.

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Veien videre

Etter å ha fullført VG2 Helseservicefag kan du ta:

På Lukas

Andre

 • Apotektekniker
 • Portør

I helseserviceyrkene arbeider man i spesialisthelsetjenesten og på institusjoner i kommunal og privat sektor.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Hør fra en elev

Et skoleår som åpner for mange spennende yrker gjennom praksisnær undervisning i små klasser der alle elever blir sett og ivaretatt.

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8.625,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • SkoleruteSe her
 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling.Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Norsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving.
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helseservicefag
 • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hør fra en elev

Det som gjør Lukas Vgs så bra er de snille, flinke og forståelsesfulle lærere, fellesskapet og opplegget på skolen.