Lukas VGS Lukas VGS

VG2: Helseservicefag, LEDIGE PLASSER

Et meget viktig prinsipp i helseservicefaget er brukeren/kunden i sentrum.

Det beste er all den kunnskapen de deler med oss.

Elev 2018

Info

Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe helsefremmende, utøve god service og lære mer om hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner.

På Lukas utdanner vi folk som vil jobbe med mennesker. Samtidig ser vi at teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer – både gjennom å erstatte menneskelige oppgaver, men også ved å muliggjøre nye og bedre arbeidsmetoder. Derfor har undervisningen vår et stadig større fokus på samspillet mellom mennesket og teknologi og hvilke muligheter dette gir for både pasient, kunder og helseservicearbeidere.

Å bli en dyktig i helseserviceyrkene forutsetter en interesse for profesjonell kundebehandling, kunnskap om helsefremmende arbeid og veiledningskompetanse. Du må like å jobbe både selvstendig og i samarbeid med annet helsepersonell og pasienter og kunder.

Om Lukas Vgs

Vi er en liten skole med mange lærere per elev, noe som gir oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene som går her. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har vi en filosofi om at lærere som tror på elevene, får elever som tror mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

Veien videre

Etter å ha fullført VG2 Helseservicefag kan du ta:

 • Apotektekniker
 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Portør
 • Påbygning til generell studiekompetanse (Påbygg kan du ta hos Lukas vgs)

I helseserviceyrkene arbeider man i spesialisthelsetjenesten og på institusjoner i kommunal og privat sektor.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø med dyktige, engasjerte lærere. Veldig spennende, artig og lærer rikt.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris6.500,- pr semester
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • SkoleruteSe her
 • HybelSe her
 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har begrensede parkeringsplasser.

Info

 • Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving.
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvels
 • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hør fra en elev

Et skoleår som åpner for mange spennende yrker gjennom praksisnær undervisning i små klasser der alle elever blir sett og ivaretatt.