Lukas VGS Lukas VGS

VG3: Helsesekretær

Høsten 2024 starter vi opp med Vg3 Helsesekretær. Dette er en praksisnær og yrkesrelevant utdanning med svært gode jobbmuligheter etter endt utdanning.

Det beste med å gå på Lukas er miljøet og at de har veldig dyktige lærere.

Elev 2021

Info

Gjennom Vg3 helsesekretær får du en unik kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som forbereder deg til en nøkkelrolle i helsetjenesten. Som helsesekretær er du ofte det første ansiktet pasientene møter, enten det er på et legesenter eller i respsjonen på en helseinstitusjon. Utdanningen vektlegger å utvikle din evne til å tilby god service og håndtere ulike situasjoner med profesjonalitet og omsorg.

Hovedelementer i utdanningen inkluderer helsefremmende arbeid, forståelse av ulike sykdomstilstander, samt bruk av de vanligste medikamentene. Effektiv kommunikasjon og samarbeid med både kollegaer og pasienter står sentralt, og du vil lære å jobbe selvstendig så vel som i team med andre.

Med en stadig mer teknologidrevet helsetjeneste, er det viktig å være forberedt på fremtidens utfordringer. Utdanningen legger vekt på teknologiske ferdigheter, fra laboratoriearbeid til undersøkelsesmetoder, og utruster deg til å bruke ny teknologi trygt og effektivt. Utdanningen vektlegger også yrkesetiske aspekter ved helsesekretærarbeidet.

 

 

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Hør fra en elev

På Lukas Vgs  er det rom for å være deg selv og utvikle seg ikke bare faglig, men også sosialt.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8.625,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • Opptakskrav

  Bestått VG2 Helseservice. Søkere uten rett kan også bli tatt inn som elever etter endt VG2.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  Fører til autorisasjon som helsesekretær.

 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling.Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Kroppsøving og Kristendom
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvels

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø med dyktige, engasjerte lærere. Veldig spennende, artig og lærer rikt.