Lukas VGS Lukas VGS

VG3: Helsesekretær

Med en utdanning som helsesekretær er det svært gode muligheter for fast jobb.

Det beste med å gå på Lukas er miljøet og at de har veldig dyktige lærere.

Elev 2021

Info

Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe som helsesekretær, hvordan utøve god service og hvordan møte mennesker i ulike livssituasjoner. Helsesekretæren er ofte den første fagpersonen man møter ved et legesenter eller i resepsjonen ved en helseinstitusjon.

Å bli en dyktig helsesekretær forutsetter interesse for mennesker. I undervisningen vektlegges kunnskap om helsefremmende arbeid, ulike sykdomstilstander og de vanligste medikamentene. Kommunikasjon og samarbeid med andre grupper av helsepersonell og pasienter er sentralt. Helsesekretæren skal samarbeide med andre yrkesgrupper, men skal også arbeide selvstendig. Elevene bli utfordret på dette gjennom forskjellige oppgaver i løpet av skoleåret.

Teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer – både gjennom å erstatte menneskelige oppgaver, men også ved å muliggjøre nye og bedre arbeidsmetoder. Du vil lære om forskjellige undersøkelsesmetoder og laboratoriearbeid. Vi ønsker å ruste elevene til å møte framtidens helsetjeneste ved å gjøre elevene nysgjerrige og uredde i møte med teknologi. Teknologi er nødvendig og gir mange muligheter, men det er viktig at kjernen i helsesekretærens arbeidsområde er møte med mennesker. En helsesekretærs profesjonalitet handler om bevissthet omkring yrkesetiske utfordringer enten det er av teknologisk art eller andre forhold. Det etiske i arbeidet er grunnleggende viktig.

 

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Hør fra en elev

Det beste med å gå på Lukas Vgs er at det er engasjerte lærere, en liten skole og vi får være med på mye spennende!

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8.625,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • Opptakskrav

  Bestått VG2 Helseservice. Søkere uten rett kan også bli tatt inn som elever etter endt VG2.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  Fører til autorisasjon som helsesekretær.

 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling.Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Kroppsøving og Kristendom
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvels

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø og er lærerikt med mange forskjellige kulturer.