Lukas VGS Lukas VGS

VG3: Påbygg til generell studiekompetanse

Påbygg til generell studiekompetanse er ditt springbrett til høyere utdanning.

Det beste er all den kunnskapen de deler med oss.

Elev 2018

Info

Påbygning til generell studiekompetanse på Lukas Vgs

Påbygging til generell studiekompetanse gir muligheter til høyere utdanning på mange av landets høgskole- og universitetsstudier. På Lukas varierer vi undervisningen noe fra fag til fag og vi drar på ekskursjoner i flere av fagene. Vi er opptatt av at dette skoleåret skal inneholde både faglige spennende temaer og sosiale aktiviteter.

Gjør du det godt dette studieåret har du et gunstig utgangspunkt for videre studier!

Om Lukas Vgs

Vi er en liten skole med flere lærere per elev, noe som gir oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene som går her. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har vi en filosofi om at lærere som tror på elevene, får elever som tror mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

Veien videre

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse kan du søke på alle høyere utdanninger som ikke krever spesiell studiekompetanse. Har du yrkesfaglig bakgrunn kan du også søke deg inn på fagskole.

For mer informasjon om studier og opptak til høyere utdanning, se samordnaopptak.no

Lukas har også egen fagskole – se lukasfagskole.no

Hør fra en elev

Det som gjør Lukas Vgs så bra er de snille, flinke og forståelsesfulle lærere, fellesskapet og opplegget på skolen.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8.625,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • Opptakskrav

  Elever som har gått yrkesfaglige programområder kan søke Påbygning til generell studiekompetanse på Vg3. Du trenger ikke å ha gått VG1 og 2 på Lukas for å søke.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  For mer informasjon om videre studiemuligheter, se vilbli.no

 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling.Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Norsk, Matematikk, Naturfag, Historie, kroppsøving
 • Felles programfag: Du kan velge Psykologi eller Kultur og kommunikasjon

Hør fra en elev

På Lukas Vgs  er det rom for å være deg selv og utvikle seg ikke bare faglig, men også sosialt.