Lukas VGS Lukas VGS

VG3: Tannhelsesekretær

Interesse for mennesker er grunnsteinen som tannhelsesekretær.

Det beste med å gå på Lukas er at vi spiller ballspill hele tiden - og alle er med!

Info

Tannhelsesekretær på Lukas Vgs

Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe som tannhelsesekretær, hvordan utøve god service og hvordan møte mennesker i ulike livssituasjoner. Tannhelsesekretæren er ofte den første fagpersonen man møter hos tannlegen.

Å bli en dyktig tannhelsesekretær forutsetter interesse for mennesker. I undervisningen vektlegges kunnskap om helsefremmende arbeid, ulike sykdomstilstander i munnhule og kjennskap til de vanligste medikamentene. Kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid med tannlege og tannpleier er sentralt. Du vil lære om pasientmedvirkning og tilegne seg kunnskap om pasientens rettigheter. Oppgaver gjennom skoleåret tar opp dette.

Teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer. Vi ønsker å ruste elevene til å møte framtidens tannhelsetjeneste ved å gjøre elevene nysgjerrige og uredde i møte med teknologi. Du vil lære om ulike metoder som blant annet å ta røntgenbilder. En tannhelsesekretærs profesjonalitet handler om bevissthet omkring yrkesetiske utfordringer enten det er av teknologisk art eller andre forhold. Det etiske i arbeidet er grunnleggende og vil vektlegges i undervisningen.

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø og er lærerikt med mange forskjellige kulturer.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris6.500,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • SkoleruteSe her
 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Når du kommer, henvend deg til administrasjonen for å registrere parkeringen, slik at du ikke får bot.

Info

 • Fellesfag: Kroppsøving og Kristendom
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvels

Hør fra en elev

På Lukas Vgs  er det rom for å være deg selv og utvikle seg ikke bare faglig, men også sosialt.