Lukas VGS Lukas VGS

Ansatte

Telefonvakt i sommer – Uke 30

Telefonvakt i sommer – Uke 29

Telefonvakt i sommer – Uke 28

Bente Østigård

Faglærer

Renate Engesbak Aasarød

Faglærer

Miriam Værig

Faglærer

Ørjan Thoresen-Moursund

Faglærer

Tanja Jørgensen

Faglærer

Kim-T. H. Lyså

Faglærer

Jesper Andersen

Faglærer

Karsten Hollås

Faglærer

Pia Steffensen

Faglærer

Mari Skauvik

Faglærer

Lars Even Lynne

Faglærer

Grete Seim Grøvlen

Faglærer

Dag Uno Furuknap

Faglærer

Brit Skånøy

Rådgiver/faglærer

Trude Mortensen

Faglærer

Birgitte Bjørngaard

Avdelingsleder fagskole/faglærer

Elisa Ytterdal Antonsen

Faglærer

Karin Moen

Skolekonsulent

Nils Arne Flormælen

Avdelingsleder og faglærer

Nina Holm

Rektor