Lukas VGS Lukas VGS
Lukas vgs VR teknologi spesialisten på helse- og oppvekstfag

SPESIALISTEN PÅ HELSE & OPPVEKSTFAG

Siste nytt

Bli mer kjent med Lukas VGS

Første skoledag er mandag 17.august kl 10 00. Om du ønsker å komme på skolen for å få hjelp til å søke eller annet, kom helst på fredager.Ta gjerne kontakt med skolen på E-post( post@lukas.vgs.no) eller telefon 73973370 så svarer vi deg.

Utdanningstilbud

VG1: Helse- og oppvekstfag

Du lærer om helsefremmende arbeid for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Undervisningen er praksisnær, tverrfaglig og åpner dørene for mange spennende retninger innen helse- og omsorgsyrker på VG2.

Les mer

VG2: Helseservicefag

Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe helsefremmende, utøve god service og lære mer om hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Les mer

VG2: Ambulansefag

Ambulansetjenesten har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Yrket forutsetter god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati. Undervisningen har sterkt fokus på den medisinske og operative siden av yrket.

Les mer

VG2: Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som Barne- og ungdomsarbeider vil du gjennom praksis og teori lære pedagogiske metoder for tilrettelegging av aktivitet, glede og livsutfoldelse hos barn og unge.

Les mer

VG2: Helsefagarbeider

Som helsefagarbeider vil du yte helhetlig omsorg for pasienter og brukere innen helsesektoren. Undervisningen gir deg faglig kompetanse og utvikling av dine mellommenneskelige ferdigheter, og åpner dører for mange spennende yrker.

Les mer

VG3: Helsesekretær

Å bli en dyktig helsesekretær forutsetter interesse for mennesker. Du vil lære om helsefremmende arbeid, ulike sykdomstilstander og de vanligste medikamentene.

Les mer

VG3: Tannhelsesekretær

Interesse for mennesker er grunnsteinen for deg som vil bli tannhelsesekretær. Igjennom skoleåret lærer du om spennende temaer som ulike sykdomstilstander i munnhule og du får kjennskap til de vanligste medikamentene. En viktig del av jobben er å forstå hvordan man møter mennesker i ulike livssituasjoner.

Les mer

VG3: Påbygg til generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er ditt springbrett til høyere utdanning på høyskole eller universitet. Dette er et skoleår med både faglig spennende temaer, utflukter og andre sosiale aktiviteter.

Les mer

Etter 1.mars kan elever søke direkte til skolen. Dette gjelder ikke ambulansefag

Søk her