Lukas VGS Lukas VGS

VG1: Helse- og oppvekstfag

Et skoleår som åpner for mange spennende yrker og videre studier gjennom praksisnær undervisning. Med få elever per lærer blir alle elever sett og ivaretatt.

Det beste med Lukas et at vi kan være oss selv her. Det er rom for alle! Jeg kunne ha skrevet så mye, men ord blir fattige. Dette er det beste som kunne ha skjedd meg!

Elev 20203

Info

Helse- og oppvekstfag på Lukas Vgs

Er du et omsorgsmenneske? Ønsker du å hjelpe mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg!

I løpet av året vil du gjennom teori og praksis lære hvordan den moderne helsefagarbeider jobber gjennom tema som

 • Helsefremmende arbeid
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kost og ernæring
 • Skader og lidelser
 • Livsstilssykdommer
 • Barn og unges utvikling

Dette legger grunnlaget for mange spennende yrker og videre utdanninger.

På Lukas utdanner vi folk som vil jobbe med mennesker. Samtidig ser vi at at teknologi blir stadig viktigere i alle sektorer – både gjennom å erstatte menneskelige oppgaver, men også ved å muliggjøre nye og bedre arbeidsmetoder. Derfor har undervisningen vår et stadig større fokus på samspillet mellom mennesket og teknologi, hvilke utfordringer og muligheter dette gir for både pasient/bruker og helsefagarbeider, og hvordan man som helsefagarbeider kan bruke moderne teknologi i samspill med det menneskelige aspektet av helsearbeid for å gi et sterkere helse- og omsorgstilbud i fremtiden.

Helse- og oppvekstfag er en praktisk rettet utdanning, og vi bruker omgivelsene våre aktivt i skolehverdagen. Vi har et godt samarbeid med barnehager, skoler og helseinstitusjoner i nærmiljøet.

Om Lukas Vgs

Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Det gjør at du får god kontakt med både lærerne og medelevene. Hos oss skal alle bli sett, inkludert og bli tilrettelagt for.

Vil du lese mer om Lukas VGS kan du gjøre det her

Vi har en filosofi om at lærere som «tror» på elevene, får elever som «tror» mer på seg selv – og derfor presterer bedre.

For mer informasjon om fag, yrker og mer, se vilbli.no

Veien videre

Helse- og oppvekstfag leder til mange spennende fagretninger på VG2. Du kan også ta Påbygg til generell studiekompetanse på VG3 eller ta fagbrev og etter hvert gå videre til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) eller annen høyere utdanning. 

På Lukas

Andre linjer

 • VG2 Fotterapi- og ortopediteknikk
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • VG2 Hudpleie
 • VG2 IKT-servicefag
 • VG2 Aktivitør
 • VG3 Tannhelsesekretær

Helse- og oppvekstfag fører fram til yrker hvor egne holdninger, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. 

Eksempel på yrker som bygger på VG1 Helse- og oppvekstfag: Ambulansearbeider, apotektekniker, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, portør mm. 

For mer informasjon om fag, yrker og mere, se vilbli.no 

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø og er lærerikt med mange forskjellige kulturer.

 

STUDIEFAKTA

 • SøknadsfristOrdinær søknadsfrist 1 mars. (Etter ordinær søknadsfrist kan du søke direkte til skolen)
 • Pris8.625,- pr halvår
 • Lån

  Du kan søke lån og stipend når du har takket ja til tilbud om skoleplass. Les mer og søke på sidene til Statens Lånekasse.

 • SkoleruteSe her
 • Veien videre

  Etter Vg1 Helse og oppvekst kan du søke disse linjene på Vg2 med fortrinn på Lukas:

  • Vg2 Helseservicefag
  • Vg2 Ambulansefag
  • Vg2 Barne- og ungdomsfag
  • Vg2 Helsefagarbeider
 • SkyssSe her
 • Parkering

  Skolen har egen parkeringsplass. Følg skilting og bruk parkeringsapp for betaling. Skolen har kun et begrenset antall parkeringsplasser til elevene. Disse prioriteres elever som kan vise til spesielle behov ( legeattest mm.)

Info

 • Fellesfag: Engelsk, matematikk, naturfag, kristendom og kroppsøving.
 • Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helse og oppvekstfag
 • Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hør fra en elev

Lukas Vgs har fint klassemiljø med dyktige, engasjerte lærere. Veldig spennende, artig og lærer rikt.