Lukas VGS Lukas VGS

Utdanningstilbud

VG1: Helse- og oppvekstfag

Du lærer om helsefremmende arbeid for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Undervisningen er praksisnær, tverrfaglig og åpner dørene for mange spennende retninger innen helse- og omsorgsyrker på VG2.

Les mer

VG2: Helseservicefag

Gjennom undervisningen vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe helsefremmende, utøve god service og lære mer om hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Les mer

VG2: Ambulansefag

Ambulansetjenesten har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Yrket forutsetter god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati. Undervisningen har sterkt fokus på den medisinske og operative siden av yrket.

Les mer

VG2: Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som Barne- og ungdomsarbeider vil du gjennom praksis og teori lære pedagogiske metoder for tilrettelegging av aktivitet, glede og livsutfoldelse hos barn og unge.

Les mer

VG2: Helsefagarbeider

Som helsefagarbeider vil du yte helhetlig omsorg for pasienter og brukere innen helsesektoren. Undervisningen gir deg faglig kompetanse og utvikling av dine mellommenneskelige ferdigheter, og åpner dører for mange spennende yrker.

Les mer

VG3: Helsesekretær

Å bli en dyktig helsesekretær forutsetter interesse for mennesker. Du vil lære om helsefremmende arbeid, ulike sykdomstilstander og de vanligste medikamentene.

Les mer

VG3: Påbygg til generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er ditt springbrett til høyere utdanning på høyskole eller universitet. Dette er et skoleår med både faglig spennende temaer, utflukter og andre sosiale aktiviteter.

Les mer

VG3 Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretær er et etterspurt yrke som har som ansvar å assistere tannlegen, jobben innebærer blant annet ansvar for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Les mer