Lukas VGS Lukas VGS

Info

Du søker skoleplass hos Lukas Vgs på vigo.no, slik som ved andre videregående skoler.

Fordi Lukas Vgs er en friskole betaler du skolepenger hos oss. Beløp per termin er oppgitt under de ulike utdanningstilbudene.

Etter ordinær søknadsfrist (1 mars) kan du søke direkte til skolen.

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Ta kontakt via vår chat, epost eller telefon.

Telefonnummer du kan nå oss på i sommer er:

Uke 28: 41346122

Uke 29: 99479008

Uke 30: 98445666

Søk her

Usikker?

Snakk med en rådgiver