Lukas VGS Lukas VGS

Info

Du søker skoleplass hos Lukas Vgs på vigo.no, slik som ved andre videregående skoler.

Fordi Lukas Vgs er en del  av Lukas stiftelsen betaler du skolepenger hos oss. Beløp per termin er oppgitt under de ulike utdanningstilbudene.

Etter ordinær søknadsfrist (1 mars) kan du søke direkte til skolen.

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen? Ta kontakt via vår chat, epost eller telefon.

Søk her

Usikker?

Snakk med en rådgiver