Lukas VGS Lukas VGS

Hva koster skolen

Ambulansefag koster 8.000 kr per halvår. Alle andre utdanningstilbud koster 6.500 kr per halvår.

Kan jeg få tilsendt timeplanen før skolestart?

Timeplanen får du når du starter på skolen til høsten.

Hva er karaktersnittet for å komme inn?

Det er Trøndelag Fylkeskommune som bestemmer karaktersnittet. Vi får ikke oppgitt karaktersnittet av Trøndelag fylkeskommune. Her finner du mer informasjon om inntak til videregående opplæring og kontaktinformasjon til Fylkeskommunen.

Jeg skal bare ha programfag. Må jeg da på skolen hver dag?

Du vil få kortere skoledager. I noen tilfeller kan det bli en hel dag fri. Du vil få se dette når du får timeplanen ved skolestart.

Når får jeg vite om jeg får skoleplass?

Søker du på vigo.no får du en sms ca. 10. juli fra fylket ditt. Søker du direkte til oss (Du har søkt skoleplass etter 1. mars) vil du få svar før sommeren eller tidlig august, avhengig av hvor sent du søkte.