Lukas VGS Lukas VGS

Skolestart

Første skoledag mandag 22.08 kl 1000.

Uke
Merknad
Skoledager
August
33
0
34
Første skoledag mandag 22.08. kl 10:00
5
35
5
September
36
5
37
5
38
5
39
5
Oktober
40
5
41
Høstferie
0
42
5
43
5
November
44
5
45
5
46
5
47
5
48
5
Desember
49
5
50
5
51
5
52
0
53
0
Januar
1
Første skoledag torsdag 4. januar
2
2
5
3
5
4
5
5
5
Februar
6
5
7
5
8
Vinterferie
0
9
5
Mars
10
5
11
5
12
5
13
Påskeferie
0
April
14
Fri mandag 1. april
4
15
5
16
4
17
5
Mai
18
Fri onsdag 1. mai
4
19
Fri torsdag 9. og fredag 10. mai
3
20
Fri fredag 17. mai
4
21
Fri mandag 20. mai
4
Juni
22
5
23
5
24
5
25
Siste skoledag torsdag 21. juni
4